Archiwa tagu: splywa

Wciąż spływa / Still flows (Video)

Dookoła jeszcze pełno śniegu. Strumień w górnym biegu spływa stromą, polną i zalesioną doliną, której zbocza prowadzą do …

(English version)

Around still full of snow. The stream flows in the upper reaches of the steep, dirt road and wooded valley, which slopes lead to …