Retro maszyna [356] Retro machine

Reklama

W odwiedzinach u Kargula i Pawlaka [354] Visiting Kargul and Pawlak

Polscy obserwatorzy mojego bloga wiedzą o co chodzi ale zagraniczni nie bardzo więc tłumacząc krótko to postacie kultowe filmu „Sami swoi” w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.

English version

Polish followers of my blog know what it is about, but foreign ones do not really explain these cult characters of the movie „Our Folks” directed by Sylwester Chęciński.