Piątkowa pogoda zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie [126] The Friday weather surprised me very positively

A miejsce w którym się znalazłem też nakręciło mnie pozytywnie. Przed nami weekend i to październikowy z tendencją jesienną. Udanego dnia dla Was moi drodzy.

English version

And the place where I found myself also turns me on positively. Ahead of us is the weekend in October with an autumn trend. Have a great day for you, my dear