Ziemniaki nie tylko z supermarketu / Potatoes not only from the supermarket

20170608_113434_HDR-01_1600x900

Jak widać na zdjęciu, całe hektary ziemniaczków rośnie. Uwieczniłem ten moment aby dzisiejsze pokolenie supermarketowe wiedziało skąd się biorą ziemniaki(kartofle). Tak rosną na polach a nie w sypermarketach.

English version

As you can see in the picture, whole hectares of potatoes grow. I’ve captured the moment that today’s generation of supermarkets know where potatoes come from (potatoes). So they grow in fields rather than in sypermarkets.

Domek na Polskiej prerii / Cottage on the Polish prairie

20170607_104000-01_1600x900

Był kiedyś taki serial „Domek na prerii” to ujecie mi się bardzo skojarzyło z owym amerykańskim serialem. Czy również dostrzegacie podobieństwo? A więc pozdrowienia z prawie amerykańskiej prerii…

English version

There was once such a series, „The Cottage on the Prairie”, you see me very much associated with this American TV series. Do you also notice the similarity? So greetings from the American prairie law …