Archiwum kategorii: Uncategorized

I jeszcze obejrzenie się za siebie / And look back

Wszystko możliwe że będzie biało na nowy tydzień. Ale to się okaże.

English version

Everything is possible that it will be white for the new week. But it remains to be seen.

Zapowiada się ciekawe kino / It promises to be an interesting cinema

Od dwóch dni zwiastun filmu „365 dni” do obejrzenia na Youtube, a za miesiąc w kinach do obejrzenia. Aż jestem ciekaw.

English version

From two days trailer of the movie „365 days” to watch on Youtube, and next month in theaters to watch.  Until I’m curious.

Z tego co mi wiadomo zblokowali mi dodawanie komentarzy jak ktoś ma chęć coś napisać zawsze można na e-mail: 365dniwobiektywielg@gmail.com

English version

From what I know they have blocked me from adding comments if someone has a desire to write something, you can always send an email: 365dniwobiektywielg@gmail.com