Wszystkie wpisy, których autorem jest 365dniwobiektywielg

Informacje o 365dniwobiektywielg

Profil utworzony aby wykorzystać telefon LG i jego możliwości między innymi aparatu. (Englisch version) Profile created to take advantage of LG and its features, among other things the camera.

I znów ona / And again she

Z daleka wygląda jak liść. Ale z bliska robi różnicę. Tak to mała lśniąca żabka na krzaczku.

English version

It looks like a leaf from a distance. But he makes a difference at close quarters. Yes, this is a small shiny frog on a bush.

Reklamy

Lepiej nie mogłem trafić / I could not get better

Tak jak w tytule mojego wpisu. Lepiej nie mogłem trafić tej niedzieli. Piękny kościółek z pnącymi się schodami do wejscia. A tuż obok piękne stare drzewo lipy robi cień wiernym w upalne dni niedzieli.

English version

As in the title of my entry. I could not get this Sunday better. A beautiful church with climbing stairs to the entrance. And right next to a beautiful old tree makes a shadow of the faithful on hot days of Sunday