Wszystkie wpisy, których autorem jest 365dniwobiektywielg

Informacje o 365dniwobiektywielg

Profil utworzony aby wykorzystać telefon LG i jego możliwości między innymi aparatu. (Englisch version) Profile created to take advantage of LG and its features, among other things the camera.

Siedźcie na tyłkach, ale zasiać trzeba / Sit on your butts, but you have to sow

Mamy piątek, każdy pewnie myśli o weekendzie. Nie dla każdego to leniwy okres na oglądanie kolejnych sezonów. Bo to sezon siewny.

English version

It’s Friday, everyone is probably thinking about the weekend. Not for everyone is a lazy time to watch the next seasons. Because it’s sowing season.

Czwartkowe dzień dobry z mojej strony / Thursday good morning from my side

Pierwszy czwartek tego miesiąca. Pewnie dwie zabłąkane duszyczki znów będą miały okazję do popisania swoją polszczyzną, ale to bardzo dobrze że się do tego przyczyniają. Więc zapraszam do dyskusji.

English version

First Thursday of this month. Probably two stray souls will again have the opportunity to show off their Polish, but it’s very good that they contribute to it. So I invite you to the discussion.