Wszystkie wpisy, których autorem jest 365dniwobiektywielg

Informacje o 365dniwobiektywielg

Profil utworzony aby wykorzystać telefon LG i jego możliwości między innymi aparatu. (Englisch version) Profile created to take advantage of LG and its features, among other things the camera.

Zaproszony / Dusty

Zaproszenie skutkowało wejściem piętro wyżej.

English version

The invitation resulted in entering the floor above.

Reklamy