Wszystkie wpisy, których autorem jest 365dniwobiektywielg

Informacje o 365dniwobiektywielg

Profil utworzony aby wykorzystać telefon LG i jego możliwości między innymi aparatu. (Englisch version) Profile created to take advantage of LG and its features, among other things the camera.

Złota Polska jesień / Golden Polish autumn

20171013_124542-02_1280x72020171013_124735-01_1280x72020171013_124743-02_1280x72020171013_124803-01_768x1365

Komentarz zdaję się być tu zbędny. Wystarczy  zanurzyć wzrok w te klimatyczne jesienne widoki.

English version

Commentary seems to be superfluous here. Just dive into the atmospheric autumn views.

Reklamy