Archiwa miesięczne: Październik 2021

Niedziela zza wierzby [149] Sunday from behind the willow

Nie będzie to opowieść jak z powieści „O czym szumią wierzby” ale zbliżona. Antropomorfizacja może być świadomym zabiegiem literackim…

English version

It will not be a story like in the novel „What the Willows Are rustling about”, but a similar one. Anthropomorphization may be a conscious literary operation…

Reklama