Archiwa miesięczne: Sierpień 2021

Być pod wiaduktem o wielu łukach [60] To be under a viaduct with many arches

Czas jak spędziłem w tych okolicach był naprawdę wyjątkowy. Wiadukt robi ogromne wrażenie. Jeśli udało mi się to pokazać i widzicie to co ja czułem będąc w jego bliskim otoczeniu. To się cieszę.

English version

The time I spent in this area was really special. The viaduct is very impressive. If I was able to show it and you can see what I felt in his close surroundings. I’m glad.