Archiwa miesięczne: Październik 2020

Ja tylko zgasiłem światło / I just turned off the light

Jestem sam. Jest tuż przed północą. A ja tylko zgasiłem światło. Efektownie ktoś daje mi do zrozumienia że to…

English version

I’m alone. It’s just before midnight. And I just turned off the light. Effectively someone makes me understand that this …