Archiwa miesięczne: Październik 2020

Na niepogodę / For bad weather

Głęboki spacer w ten sobotni dzień.

English version

A deep walk this Saturday day.

Reklama

Zmienili nam czas / They changed our time

Miało być trochę inaczej, ale gdy głowę odwracam na prawo widzę właśnie to… po lewej prawie to samo. A to niedziela przecież. Czy to tylko czas się zmienił czy czasy, może to chwilowe.

English version

It was supposed to be a little different, but when I turn my head to the right, I see just this … on the left almost the same. And it’s Sunday after all. Is it just time or times, maybe it is temporary.