Archiwa miesięczne: Październik 2020

Powrót na stare miejsce w jesiennym klimacie / Return to the old place in an autumn atmosphere

Nie wiem czemu ale lubie to miejsce jest tu taki spokój że trudno to opisać. Aż można by rzec że jest tu nadmiar spokoju.

English version

I don’t know why, but I like this place, it’s so quiet here that it’s hard to describe. Until you could say that there is an excess of peace here.

Zmienili nam czas / They changed our time

Miało być trochę inaczej, ale gdy głowę odwracam na prawo widzę właśnie to… po lewej prawie to samo. A to niedziela przecież. Czy to tylko czas się zmienił czy czasy, może to chwilowe.

English version

It was supposed to be a little different, but when I turn my head to the right, I see just this … on the left almost the same. And it’s Sunday after all. Is it just time or times, maybe it is temporary.