Archiwa miesięczne: Październik 2019

Piątek w typowo wiejskiej atmosferze / Friday in a typical rural atmosphere

Przed nami weekend jakże ważny dla nas wszystkich obywateli. Miło by było spędzić go w miłej dla Nas atmosferze. Dobrze by było aby barany i owce były na swoim miejscu.

English version

Ahead of us is a weekend so important to us all citizens. It would be nice to spend it in a nice atmosphere for us. It would be good if rams and sheep were in place.