Archiwa miesięczne: Lipiec 2019

Lepiej nie mogłem trafić / I could not get better

Tak jak w tytule mojego wpisu. Lepiej nie mogłem trafić tej niedzieli. Piękny kościółek z pnącymi się schodami do wejscia. A tuż obok piękne stare drzewo lipy robi cień wiernym w upalne dni niedzieli.

English version

As in the title of my entry. I could not get this Sunday better. A beautiful church with climbing stairs to the entrance. And right next to a beautiful old tree makes a shadow of the faithful on hot days of Sunday