Archiwa miesięczne: Listopad 2018

Wysłużony wrak / A well-worn wreck

Ni to samochód ni traktor ale pewnie maszyna ktora służyła w dobrej sprawie. Dziś stężeje się bardzo powoli w warunkach naturalnych. Nadając otoczeniu klimat.

English version

Nothing is a truck or tractor, but probably a machine that served in a good case. Today, it will be very low in natural conditions. Adding a climate to the environment