Zaproszony / Dusty

Zaproszenie skutkowało wejściem piętro wyżej.

English version

The invitation resulted in entering the floor above.

Reklamy